, ,

Bästa ISK

Profilbild för admin
isk mäklare

ISK hos Avanza

Du kan välja mellan olika courtageklasser hos Avanza, så att du får en avvägning mellan courtage och spreads som passar just din handelsstrategi. Gör man små affärer vill man ju helst undvika ett högt minimicourtage.

Hos Avanza kan du handla courtagefritt tills ditt konto går över 50 000 kronor. Det finns ingen tidsbegräsning för detta erbjudande. För småsparare som vill bygga upp sin portfölj gradvis kan det vara mycket värt att slippa spendera pengar på courtage initialt.

Om du vill hålla kostnaderna nere för ditt fondsparande finns indexfonden Avanza Zero där du inte betalar någon fondavgift.

Avanza är baserade i Sverige och du skyddas av det svenska statliga insättningsskyddet och det svenska statliga investerarskyddet, upp till respektive maxgräns. För mer information, besök Avanza eller Riksgälden.

Förutom ISK kan du också ha vanliga aktie- och fondkonton hos Avanza, plus kapitalförsäkringar.

Hos Avanza kan man belåna sin portfölj.

Avanza har funnits sedan det sena 1900-talet och har idag ungefär 1 miljon kunder.

ISK hos Nordnet

Villkoren hos Nordnet påminner mycket om de hos Avanza, men är inte identiska. Det finns inget som hindrar att du har investeringssparkonton hos bägge två.

Precis som Avanza erbjuder Nordnet courtagefri handel medan du bygger upp din portfölj. Hos Nordnet är gränsen i skrivande stund 80 000 kronor, dock gäller erbjudandet endast i 6 månader. Genom att planera smart och ha ISK hos både Avanza och Nordnet kan du alltså handla courtagefritt upp till 50 000 kr hos Avanza och upp till 80 000 kronor hos Nordnet. Det blir många courtagfria affärer.

Nordnet erbjuder olika courtageklasser, så att du kan välja den lösning som passar bäst för din handelsstrategi. Är det viktigast för dig med lågt procentuellt courtage eller med lågt minimicourtage?

Om du vill hålla kostnaderna nere för ditt fondsparande finns indexfonden Nordnet Superfund där du inte betalar någon fondavgift.

Nordnet är baserade i Sverige och du skyddas av det svenska statliga insättningsskyddet och det svenska statliga investerarskyddet, upp till respektive maxgräns. För mer information, besök Nordnet eller Riksgälden.

Förutom ISK kan du också ha vanliga aktie- och fondkonton hos Nordnet, plus kapitalförsäkringar.

Hos Nordnet kan man belåna sin portfölj.

Hos Nordnet får du tillgång till den sociala plattformen Shareville.

Nordnets aktielånprogram innebär att blankningsbara aktier som spararna äger lånas ut till andra sparare som vill göra blankningsaffärer. Den som lånar ut aktier för en blankningaffär får ersättning. Genom att låna ut dina aktier kan du alltså få en extra inkomst. År 2018 utsåg Privata Affärer Nordnets Aktielånprogram till Årets Sparinnovation.

ISK hos Nordea

Nordea är en av storbankerna i Sverige, men du måste inte sköta dina övriga bankärenden hos Nordea för att öppna ett ISK där. Det samma gäller för värdepappersdepå och värdepapperskonto.

Till skillnad från renodlade nätmäklare som Avanza och Nordnet har Nordea bankkontor som du kan besöka personligen eller ringa till för att göra affärer i ditt ISK. Vi rekommenderar dock att du använder handelsplattformen på nätet istället, eftersom det innebär mycket lägre courtage.

Courtaget för aktiehandel på Nordeas handelsplattform varierar beroende på var aktierna är noterade. Billigast är Nasdaq OMX Nordic, Oslo Börs och First North som bara kostar 0,09% dock alltid minst 1 krona per affär. Därefter kommer NGM, NGM MTF och Spotlight Stock Market, och så följer andra börser runt om i världen. Det är alltså viktigt att kolla upp vad just din handelsstrategi skulle kosta att implementera.

Den svenska statliga insättningsgaratin och investerarskyddet gäller hos Nordea, upp till respektive maxgräns.

ISK hos SAVR – endast för fondsparande

I ett ISK hos SAVR kan du endast spara i fonder. Ett ISK hos SAVR är därför inte något som jag rekommenderar som enda ISK, däremot kan det vara ett bra komplement till ett mer mångsidigt ISK hos något annat företag.

SAVR inriktar sig helt och hållet på fonder och har ett mycket stort och varierat utbud av fonder. I skrivande stund innehåller katalogen över 1 600 fonder.

SAVR är också kända för att ge rabatt på fondavgifterna. Det är därför särskilt personer som vill investera i aktivt förvaltade fonder som kan tjäna på att ha ett ISK hos SAVR, eftersom man kan göra rejäla besparning på fondavgifterna då. Vill man däremot sätta sina pengar i till exempel en passiv indexfond finns det fonder utan fondavgift att välja mellan hos andra företag (t ex Avanza Zero och Nordnet Superfund).

Med ett ISK hos SAVR kan man ofta sänka fondavgiften med 0,3-0,5 procentenheter jämfört med vad det skulle kosta att investera i exakt samma fond hos till exempel någon av storbankerna, Avanza eller Nordnet.

Att SAVR kan ge rabatt beror på att de (liksom många andra mäklare) får värvningspremier (komission) från fonderna när kunderna köper fondandelar. Istället för att behålla dessa pengar själva använder de hela eller delar av beloppet för att sänka den fondavgift du måste betala. För aktivt förvaltade fonder kan det röra sig om rejäla belopp över tid.

För fonder som redan i utgångsläget har obefintlig eller mycket låg fondavgift är det mindre gynnsamt att använda ett ISK hos SAVR, särskilt om man tar i beaktande att SAVR tar ut en årlig plattformsavgift på 0,09%.

SAVR tar inte ut något courtage när du köper och säljer andelar i svenska fonder.

För utländska fonder som handlas i en annan valuta tillkommer 0,5% växlingsavgift.

Ditt ISK hos SAVR omfattas av den statliga bankgarantin och investerarskyddet genom Danske Bank, upp till repsektive maxgräns.

ISK hos Handelsbanken

Handelsbanken är en av de svenska storbankerna och gör man redan andra bankaffärer hos Handelsbanken är det förstås extra smidigt att även öppna ett ISK där.

Precis som Nordea låter Handelsbanken fortfarande kunder komma in på bankkontoret för att göra investeringar och det går också att göra affärer över telefonen. Dessa äldre metoder innebär dock ett betydligt högre courtage än när man använder sig av handelsplattformen på internet. När man handlar med aktier på handelsplattformen är courtaget 0,09% för aktier noterade vid någon av de nordiska börserna Stockholmsbörsen, NGM, First North, Oslo Börs och Nasdaq OMX Nordic. Förr var minimicourtaget 99 kronor vilket gjorde Handelsbanken till en olämplig aktiemäklare om man inte vill göra stora/långsiktiga investeringar, men numera är det bara 9 kronor så på den punkten har Handelsbanken förbättrat sig rejält.

För handel med aktier vid börser i andra delar av världen, liksom handelsplatser som inte är börser, gäller andra regler för courtage. Kolla vad det skulle kosta att tillämpa just din handelsstrategi innan du fattar några beslut.

Du kan köpa andelar i över 1 000 olika fonder hos Handelsbanken, inklusive ungefär 100 som förvaltas av Handelsbanken.

Ditt ISK omfattas av det svenska statliga insättningsskyddet och investarskyddet, upp till respektive tak.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Författare
Bengt Lindåker

Bengt Lindåker

Välkommen till min blogg där jag testar olika produkter och tjänster för att se vilka som är bäst.

Senaste Tester
Sök