Annons:
Sverige Casino
ToppBlogg.se Lägg till din blogg
visa alla Allmänt Bil/MC Data/IT Ekonomi & Finans Film/Tv Filosofi/Religion Fotobloggar Företagsbloggar Hem & Inredning Humor Hälsa Kultur Litteratur Marknadsföring Mat Miljö Mode & kläder Musik Nöjen Personligt Politik Resor Sex & Samlevnad Shopping Spel & Dobbel Sport Teknik Lägg till blogg logga in & ändra blogg Om ToppBlogg.se / faq Kontakta oss

apg29.se


- Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!

RSS Feed RSS Feed
Homepage » Besök apg29.se

Inlägg i apg29.se

Ormen har inte rätt nyckel
Ormen kan inte öppna dörren eftersom han har en felaktig nyckel.När jag bodde och arbetade på Teneriffa 1999 fick jag den här bilden från en som heter Nina - hon hade målat den själv.Bilden är finurlig. Ormen har en nyckel, men han kan inte öppna dörren med den, eftersom det är en felaktig nyckel.För att kunna öppna dörren måste man ha en nyckel som ser ut som ett kors. Korset öppnar dörrenDu kan bara komma in i himlen på grund av korset - att Jesus dog och uppstod för dig.Tacka Jesus för korset. Tacka Jesus att han dog och uppstod för dig. Då öppnas dörren och du blir frälst och en dag kommer du hem till himlen!Nyckelord: Nina Teneriffa Målning Korset teckning it

Vår kropps förlossning del 2
Vår kropps förlossning och den kommande härligheten - Del 2”Det här är en fortsättning, och den sista delen om vår kropps förlossning och den kommande härligheten” Ändetidens tidsplan för församlingen 1 Tess 4: 16-17 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. På samma sätt som att Gud har en profetisk tidsplan för Israel och den här världen, har han det på samma sätt med församlingen. Den nästa stora händelse på Herrens tidsschema är uppståndelsen och uppryckelsen av församlingen.  Det första som kommer att ske efter det att Herren har ryckt upp sin församling för att möta honom på skyn, är att vi kommer att bli prövade och bedömda inför Kristi domstol. De olika domstolarna Bibeln talar tydligt om tre olika domstolar vilka är Kristi domstol, Jesu härlighets tron och domen framför den stora vita tronen. Framför Kristi domstol står bara frälsta människor som har levt från korset och fram till uppryckelsen av församlingen. Framför Jesu härlighetstron står bara levande människor som har överlevt vedermödans nöd. Där kommer Jesus att döma nationerna. Framför den stora vita tronen står bara döda människor från alla tidsåldrar. Alla dessa människor blir dömda till evig förtappelse.    Syftet med Kristi domstol 2 Korintierbrevet 5:10  Ty vi måste ALLA träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.  För att bättre förstå föremålet med Kristi domstol, så måste vi förstå vad Paulus menar. Det grekiska ordet för domstol som Paulus använder är ”Bema”. Denna ”Bema” domstol var en domstol för segervinnare, där sportsutövare som hade vunnit eller gjort någon särskild sportsprestation blev framställda, för att man skulle bestämma vilken form av belöning man skulle ge personen. Kristi domstol är med andra ord Guds möjlighet för att belöna sina barn för deras trofasthet och goda gärningar vi har gjort i hans kraft här nere på jorden.  Frälsningen hör ihop med tron, men lönen efter trofasthet. Som barn tar vi emot hans liv, och som tjänare hans lön. Om man som kristen inte har samlat skatter i himlen, eller vandrat i förut beredda goda gärningar, så kommer ens verk att bränna upp och man går miste om sin lön, men själv kommer man att bli frälst.  Våra liv blir prövade genom eld 1 Kor 3: 11-15 Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus; men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå, så skall det en gång visa sig hur det är med vars och ens verk. "Den dagen" skall göra det kunnigt; ty den skall uppenbaras i eld, och hurdant vars och ens verk är, det skall elden pröva. Om det byggnadsverk, som någon har uppfört på den grunden, blir bestående, så skall han få lön; men om hans verk brännas upp, så skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men såsom igenom eld. Belöningen ved Kristi domstol ges i förhållande till det material vi har valt att bygga våra liv med. Om vi har byggt våra liv med guld, silver och dyrbara stenar eller byggt med trä, hö och strå. Om vi valt att vandra i de gärningar han redan har berett för oss eller om har vi valt att vandra vår egen väg och bygga vårt liv utan honom Den dagen kommer våra liv att bli prövade genom eld som då kommer att förtära allt som inte är byggt på honom. Elden är en bild på Guds dom, och domen börjar alltid med Guds hus.  Kransar, kronor och rättfärdighetsdräkter 2 Tim 4:7-8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig  Vid Kristi domstol kommer det att delas ut olika sorters kransar, kronor och rättfärdighetskläder som belöning. Det grekiska ordet ”stefanos” som blir översatt krans, kan också betyda krona. Särskilda kransar och kronor kommer att bli utdelade till dem som har stridit den goda striden och fullbordat sitt lopp. Ett annat slag av krans kommer att ges till församlingens herdar som har värnat över Guds församling, och en tredje till dem som har visat uthållighet i förbindelse med speciella prövningar i livet.  De olika nådelönerna På samma sätt som att Herren kommer att ge och belöna den enskilde för sin vandring på jorden, finns det också generella löften och nådelön för varje troende. Det är löften som både handlar om vår kropps förlossning, våra andliga välsignelser i Herren, och vårt kommande regerande med Herren under 1000 års riket.  I Uppenbarelseboken och i breven till de sju församlingarna ger Herren också generella löften till hans barn, som är givna till alla troende genom alla tider: ”Han ska få äta av livets träd som står i Guds paradis. Han skal få livets krona. Han ska få del av det dolda mannat, och han skall få en vit sten med ett okänt namn. Han ska få makt över folken, och ska styra dem med järnspira. Han ska bli klädd i vita kläder, och hans namn ska aldrig bli stryken ur livets bok. Han ska bli en pelare i Guds tempel”. Församlingens uppgift i 1000 års riket Upp 2:26 Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, såsom jag har fått den makten av min Fader. 1 Kor 6: 2-3 Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Om nu världen skall dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi skall döma änglar? Skall ni då inte kunna döma i vardagliga ting Församlingens kommande uppgifter under 1000 års riket är bland annat att vara domare och medregenter tillsammans med Kristus i det kommande Guds riket på jorden. Vi är ett konungarike av präster, och kommer att vara bindeled mellan Gud och folkslagen. 1000 års riket har både en himmelsk och en jordisk del, och församlingen är ett kungarike från himlen som ska regera på jorden. Där kommer vi att styra med Kristus, och undervisa, hjälpa och leda folkslagen i Herrens sanningar. Upp 5: 9-10 Och de sjöng en ny sång: Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem (oss) till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de (vi) skall regera på jorden. Det är med andra ord inte i himlen att församlingen ska regera tillsammans med Kristus, men i det kommande jordiska riket som Herren upprättar vid sin återkomst.Herrens tron i himlen och på jorden Jes 33:5 Upphöjd är HERREN, ty han bor i höjden (himlen). Han uppfyller Sion (Jerusalem) med rätt och rättfärdighet.  Under 1000 års riket kommer Guds tempel och tron att finnas både i himlen, och i det jordiska Jerusalem där Kristi tron och det uppbyggda templet kommer att stå. Herrens tron kommer att stå i Jerusalem, och Jesus kommer att styra folken med rättfärdighetens spira. Herrens lag och hans ord kommer att gå ut från Jerusalem, och folkslagen kommer att strömma dit. Rättfärdighet, frid och frälsning kommer att råda på den här jorden. Den som är trogen i det lilla Vår kommande lön vid Kristi domstol kommer också att vara grundlaget och utgångspunkt för de uppgifter som vi kommer att få av Herren i 1000 års riket. Matt 25:23 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje! Luk 19: 17 Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i det minsta skall du härska över tio städer Många av de första ska bli det sista, och de sista kommer att bli de första. Den som har varit trogen i det lilla, ska bli belönad med större uppgifter och kommer att härska över 10 städer på jorden i 1000 års riket. Det kommer alltså att vara ett samband mellan vår trofasthet och våra gärningar under vårt jordeliv, och våra kommande uppgifter för Herren.   Det kommer att ske en omprioritering vid Kristi domstol. Många av de första ska bli de sista, och många av de sista ska bli de första. Gud som har sett i det fördolda kommer att belöna därefter. Många av dem som genom egen kraft har byggt upp positioner och blivit upphöjda av människor här nere på jorden kommer att mista den. Samtidigt tror jag tror att många av dem som anses minst här på jorden, kommer att belönas för att de har förvaltat deras möjligheter och varit trofasta de gåvor som Gud gett dem. Vårt kommande vittnesbörd Vår trosvandring med Herren kommer snart att bytas ut mot åskådning, och vi kommer att se honom sådan som han är. Vi kommer samtidigt att bli vittnen till hela ändetidens scenario allt från uppryckelsen och uppståndelsens dag, till själva tidens avslutningen med skapelsen av en ny himmel och en ny jord. Det här är i stora drag det som en dag kommer att bli en verklighet, och vårt kommande vittnesbörd:  Uppryckelsen Snart en dag, kommer en befallning kommer att ljuda, och vi kommer att få höra en ärkeängels röst och en Guds basun. Då kommer vår frälsare att stiga ner från himlen för att hämta oss hem till vårt himmelska hem.  Vi kommer att få se och uppleva hur millioner av gravar blir tomma, de döda uppstår, och att vi som lever och är kvar kommer att förvandlas. Herren kommer att ikläda oss härlighetskroppar och vi kommer att förvandlas för att bli lika honom som är huvudet för sin kropp. Kristi domstol Det första vi kommer att uppleva i himlen är att Herren kommer att ställa oss inför Kristi domstol, och vi kommer att få lön efter våra gärningar här på jorden. Den lön som Herren ger oss kommer att vara grundlaget för våra uppgifter och på det sätt att Herren kommer att använda oss i 1000 års riket. När domen är över och Herren har lönat sitt folk efter sin trofasthet, kommer vi att få delta i himlens bröllopsfest för att fira att brud och brudgum äntligen är förenade. Från himlen kommer vi att se på när Herren bryter det första sigillet, att Antikrists träder fram och vedermödans domslut blir iverksatta genom sigill, basuner och vredesskålar.  Återvänder till jorden Efter den sista årsveckan återvänder vi med Jesus till jorden för att se honom sätta sin tron i det jordiska Jerusalem. Vi kommer att bevittna när Satan bli bunden och nedslängd i avgrunden för 1000 år, och vi kommer att få se den här jorden förvandlas och förnyas, och att Herrens härlighet kommer att fylla den.  Vi kommer att regera tillsammans med Herren från det himmelska Jerusalem, men också på jorden och vi kommer att tjäna Herren i de uppgifter som han ger oss. Satan blir utsläppt Efter 1000 år kommer vi att uppleva en sista motattack från Satan, som då har blivit utsläppt från avgrunden, för att också pröva de människor som har blivit födda och kommit till i detta fredsrike där synden inte regerar. Vi kommer att se hur Satan mobiliserar en styrka för en allra sista gång för att strida mot Herren själv i Jerusalem. Vi kommer att bevittna hur Herren besegrar sina fienden, som låter eld falla ner från himlen som förtär dem. Satan kommer äntligen att få sin dom och blir nedslängd i den brinnande eldsjön där antikrist och den falske profeten redan finns.  Den stora vita tronen Vi kommer sedan att bli vittne till något storslående. Vi kommer att se hur denna himmel och jord kommer att försvinna och inte längre finnas till, och någonstans i rymden kommer vi att få se en stor vit tron sättas fram. Vi kommer att se vår mäktige skapare sätta sig på den tronen för att hålla dom. Där kommer varje enskild människa från alla tider stå och göra räkenskap för sitt liv på jorden.  Alla dessa människor är redan dömda till en evighet utan Herren. Eldsjön står nu klar och kommer att ta emot varenda människa som inte har tagit emot Herren som sin frälsare, och tillsammans med Satan blir också döden och dödsriket nedkastade. De förtappade Dessa människor som dör i tron utan Herren, kommer också att bli förvandlade. På samma sätt som att vi får evighetskroppar och blir lika Herren, tror jag också att dessa kommer att förvandlas, och bli lika Satan. Fullständigt genomsyrade av synd och förbannelse till både ande, själ och kropp. Dessa människor blir utan förmåga att tänka goda tankar eller någonsin göra något gott igen. De är dömda, förtappade och helt utan hopp. Det nya Jerusalem Sedan kommer vi att få skåda en helt underbar och fantastisk syn. Vi var inte med från begynnelsen när Herren skapade himmel och jord. Men den här gången kommer vi att få vara med och se på när han skapar en ny himmel och en ny jord. Vi kommer att få se det nya Jerusalem, vårt himmelska hem, komma ner från himlen som en smyckad brud för sin brudgum.  Vi kommer att se hur Gud själv kommer ned från himlen för att bo tillsammans med oss, och vi kommer att få se hans underbara ansikte. Vi kommer att uppleva att Herren gör allting nytt, och att han kommer att torka varje tår från vår kind. Död, sjukdom eller synd finns inte längre, och vi kommer att finnas till i fullkomliga härlighetskroppar, som är skapade för en evighet tillsammans med Herren. Han talar ljuvligt till mig Jag kommer att få se Herrens härlighet med mina fysiska ögon, och jag kommer att få röra och omfamna honom med mina händer. Jag kommer för första gången få höra honom tala ljuvligt till mina öron, och jag kommer att få känna och andas hans härlighet. Framför allt kommer min mun att tillbe och lovsjunga min underbare skapare och frälsare i all evighet. Det är vår kroppsförlossning och vår kommande härlighet. Herrens välsignelseMikael MIKAEL WALFRIDSON jesus-kommer-snart.blogspot.seLäs också: Vår kropps förlossning del 1Nyckelord: Jesus kommer snart Den yttersta tiden tidstecken jesu återkomst mikael walfridsson it

Fokus Israel Nyheter 2014-08-15
Nyheter med Dan Johansson från och om Israel.Nyckelord: Dan Johansson Israel Israelnyheter Fokus Israel Hamas it

Missbrukaren Thomas Blidberg träffade Jesus
Bild: kanal1000.se Ett fantastiskt vittnesbörds program från kanal1000.se. Kanal 1000 är kristen tv från Götaland och som har producerat många program. Bland annat kommer Heaven TV7 sända program från Kanal1000.Jesus för dig Thomas Blidberg samtalar med Thomas Granath om sitt liv och hur han blev frälst i programmet "Jesus för dig". www.kanal1000.seNyckelord: kanal1000.se tv heraven tv7 Jesus för dig kristen tv vittnesbörd mussbruk frälst Thomas Blidberg Thomas Granath it

Jesus älskar alla barnen
Jesus älskar alla barnen med Nenne och Emilia Lindberg och Lars-Uno Åkesson Bolmsö kyrka.Nyckelord: Emilia Lindberg Nenne Lindberg Bolmsö kyrka Lars-Uno Åkesson barn barnsång musik it

Tredje världskriget här
Det ska du veta att tredje världskriget kommer att vara ett religionskrig.Islamiska staten, IS, fortsätter sitt skräckvälde i Kurdistan, både i Irak och Syrien. Cameron varnarEfter Irak och Syrien står Jordanien och Libanon näst på tur för IS, tror Storbritanniens premiärminister David Cameron. Han varnar även för att IS kan stå till på Storbritanniens gator.Detta skulle då innebära att Israel kommer att stå på tur. Dessutom för det IS allt närmare Turkiet som är ett Natoland.Därefter har du tredje världskriget.ReligionskrigDet ska du veta att tredje världskriget kommer att vara ett religionskrig.Sista tidenVi lever i den sista tiden. Det är mer än någonsin viktigt att du har tagit emot Jesus och är frälst!Läs också: Profetia om hur tredje världskriget börjar - högaktuell nu i UkrainakrisenNyckelord: Tredje världskriget is isis islamiska staten islam terror israel nato David Cameron Storbritannien it

Vetenskapliga fakta i Bibeln 23 av 101
Bild: Förintelsen under andra världskriget. Avvisa Skaparen resulterar i moraliskt förfall (Romarbrevet 1:20-32).  Bibeln varnar att när mänskligheten avvisar överväldigande bevis för en Skapare, kommer laglöshet råda.  Allt eftersom evolutionsteorin har svept över världen, har abort, pornografi, folkmord, med mera, ökats kraftigt.Nyckelord: Vetenskap fakta bibeln vetenskapliga fakta moral it

Vetenskap och fakta ger tro på Gud
Stanley Sjöberg - Vetenskap och fakta ger tro på Gud.Nyckelord: Stanley Sjöberg Undervisning vetenskap fakta it

Herren: "Jag förlåter dig allt vad du har gjort"
1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 "Du människobarn, låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver, 3 och säg: Så säger Herren, HERREN till Jerusalem: Från Kanaans land kommer du och där är du född. Din far var en amoré och din mor en hetitisk kvinna. 4 När du föddes skar ingen av din navelsträng, du blev inte tvättad ren med vatten och inte heller ingniden med salt och lindad 5 Ingen såg på dig med så mycket medlidande att han ville göra något sådant med dig eller förbarma sig över dig, utan man kastade ut dig på öppna fältet. Så frånstötande var du den dag du föddes.  6 När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sade jag till dig där du låg i ditt blod: "Du skall få leva!" Ja, jag sade till dig där du låg i ditt blod: "Du skall få leva!" 7 Jag förökade dig till många tusen, som växterna på marken. Du växte och blev stor och mycket vacker. Dina bröst blev fasta och ditt hår växte, men du var ännu naken och blottad.  8 Jag gick förbi där du låg och såg på dig. Och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren, HERREN, och du blev min. 9 Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. 10 Jag klädde på dig brokigt vävda kläder, satte på dig skor av tahasskinn och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden. 11 Jag prydde dig med smycken, satte armband på dina armar och en kedja om din hals. 12 Jag satte en ring i din näsa och örhängen i dina öron och en vacker krona på ditt huvud. 13 Så blev du prydd med guld och silver, och dina kläder var av finaste linne, av siden och broderat tyg. Fint mjöl, honung och olja fick du att äta. Du blev mycket, mycket vacker och nådde en drottnings värdighet. 14 Ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader jag hade satt på dig, säger Herren, HERREN.  15 Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till att bedriva hor. Du slösade din otukt på var och en som gick förbi. De fick allt. 16 Dina kläder tog du och gjorde av dem brokiga offerhöjder, där du bedrev hor. Något sådant har aldrig förekommit och skall inte heller mer ske. 17 Du tog dina härliga smycken av mitt guld och silver, som jag hade givit dig och gjorde av dem mansbilder som du bedrev hor med. 18 Du tog dina brokigt vävda kläder och klädde dem i dessa, och min olja och min rökelse satte du fram för dem. 19 Mitt bröd som jag hade givit dig - det fina mjölet, oljan och honungen som jag gav dig att äta - det satte du fram för dem till en ljuvlig doft. Så var det, säger Herren, HERREN.  20 Du tog dina söner och döttrar, som du hade fött åt mig, och offrade dem till mat åt bilderna. Var det inte nog att du bedrev hor? 21 Du slaktade mina barn och offrade dem åt dessa bilder. 22 Och medan du höll på med sådana vidriga ting och bedrev hor, tänkte du inte på din ungdoms dagar, då du låg naken och blottad och sprattlade i ditt blod.  23 Sedan du hade hängivit dig åt all denna ondska - ve, ve dig! säger Herren, HERREN - 24 byggde du ett valv* åt dig och gjorde höga altaren åt dig på alla öppna platser. 25 I alla gathörn byggde du höga altaren åt dig, och du lät din skönhet smutsas ner, och du spärrade ut dina ben åt alla som gick förbi. Ja, du bedrev mycken otukt! 26 Du bedrev också hor med egyptierna, dina brunstiga grannar, ja, mycken hor för att väcka min vrede. 27 Men se, då räckte jag ut min hand mot dig och minskade din arvslott och utlämnade dig åt dina fienders vilja, åt filisteernas döttrar, som rodnade över ditt skamliga sätt att leva. 28 Men sedan bedrev du hor med assyrierna, ty du kunde inte få nog. Ja, du bedrev hor med dem, men du blev ändå inte tillfredsställd. 29 Du gick med din otukt ända bort till köpmännens land, kaldeernas land, men ändå fick du inte nog.  30 Hur sjukt är inte ditt hjärta, säger Herren, HERREN, eftersom du gör allt detta, gärningar som bara den fräckaste hora kan göra. 31 Du uppförde valv åt dig i alla gathörn och höga altaren på varje gata. Men du var olik andra skökor eftersom du föraktade skökolön.  32 Du var som en äktenskapsbryterska, som tar främmande män i stället för sin äkta man. 33 Åt alla andra skökor måste man ge gåvor, men du gav gåvor åt alla dina älskare och mutade dem, för att de skulle komma till dig från alla håll och bedriva hor med dig. 34 När du bedrev hor, gjorde du tvärtemot vad andra kvinnor gör. Ingen sprang efter dig för att bedriva hor, och du betalade i stället för att få betalning. Så bakvänt handlade du.  35 Hör därför HERRENS ord, du sköka. 36 Så säger Herren, HERREN: Eftersom du har varit så frikostig med din liderlighet och blottat din nakenhet när du bedrev hor med dina älskare, och på grund av alla dina vidriga avgudar, åt vilka du gav dina barns blod, 37 skall jag samla alla dina älskare, som du har glatt, alla som du har älskat och alla som du har hatat. Alla dessa skall jag samla mot dig från alla håll och klä av dig naken inför dem, så att de får se hela din nakenhet. 38 Jag skall döma dig efter den lag som gäller för skökor och för dem som utgjuter blod, och jag skall överlämna dig till vredens och nitälskans blodshämnd. 39 Jag skall ge dig i dina älskares hand, och de skall slå ner dina valv och bryta ner dina offerhöjder, slita av dig kläderna och ta ifrån dig dina härliga smycken och låta dig ligga naken och blottad. 40 De skall kalla samman en folkhop mot dig och man skall stena dig och hugga sönder dig med svärd. 41 Dina hus skall de bränna upp i eld och döma dig inför många kvinnors ögon. Så skall jag göra slut på ditt horeri, och du skall inte mer kunna betala dina älskare. 42 Jag skall släcka min vrede på dig, och min nitälskan skall vika ifrån dig. Jag skall få ro och inte längre vara vred. 43 Eftersom du inte tänkte på din ungdoms dagar utan har väckt min vrede med allt detta, skall också jag låta dina gärningar komma över ditt huvud, säger Herren, HERREN, så att du inte kan lägga ytterligare ondska till alla dina vedervärdigheter.  44 Se, alla som brukar ordspråk skall på dig tillämpa ordspråket: "Sådan mor, sådan dotter." 45 Du är din mors dotter, hon som övergav sin man och sina barn. Du är dina systrars syster, de som övergav sina män och sina barn. Er mor var en hetitisk kvinna och er far en amoré. 46 Din äldre syster var Samaria med sina döttrar, hon som bodde norr om dig. Din yngre syster, som bodde söder om dig, var Sodom med sina döttrar. 47 Men du nöjde dig inte med att vandra på deras vägar och att följa deras vidrigheter. Snart bedrev du värre ting än de på alla dina vägar. 48 Så sant jag lever, säger Herren, HERREN: Din syster Sodom och hennes döttrar har inte gjort vad du och dina döttrar har gjort.  49 Se, detta var din syster Sodoms synd: Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. 50 De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig. Därför försköt jag dem, när jag såg detta. 51 Samaria har inte heller syndat hälften så mycket som du. Du har begått så många fler vidrigheter än dina systrar, att du genom dina avskyvärda handlingar har kommit dem att synas rättfärdiga. 52 Därför skall du också bära din skam, du som givit dina systrar en ursäkt. Ty genom att du har begått ännu fler vidriga synder än de, framstår de nu som rättfärdiga i jämförelse med dig. Skäms därför och bär din skam eftersom du kommit dina systrar att synas rättfärdiga.  53 Men jag skall göra slut på deras fångenskap, Sodoms med hennes döttrars fångenskap och Samarias med hennes döttrars fångenskap. Dina fångars fångenskap skall jag också göra slut på mitt ibland dem, 54 så att du får bära din skam och skämmas för allt vad du har gjort och därigenom trösta dem. 55 Dina systrar, Sodom och hennes döttrar och Samaria och hennes döttrar, skall åter bli vad de förr var. Även du själv och dina döttrar skall åter bli vad ni förr var. 56 Men under din högmodstid ville du inte ens nämna din syster Sodom. 57 Det var innan din egen ondska hade blivit uppenbarad så som den blev på den tid då du blev förödmjukad av Arams döttrar och alla däromkring och av filisteernas döttrar, som föraktade dig på alla sidor. 58 Du måste själv bära straffet för din skam och dina vidrigheter, säger HERREN.  59 Ty så säger Herren, HERREN: Jag skall göra med dig efter dina gärningar, du som föraktat eden och brutit förbundet. 60 Men jag skall komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdoms dagar och upprätta med dig ett evigt förbund. 61 Då skall du komma ihåg vad du gjort och skämmas, när du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre. Jag skall ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. 62 Och jag skall upprätta mitt förbund med dig, och du skall inse att jag är HERREN. 63 Då skall du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, HERREN."Hesekiel 16:1-63 Fotnot 24. valv anspelar på välvda hus där prostitution bedrevs.Nyckelord: Israel Jerusalem Kärlek Nåd Förlåtelse Förbund bibeln it

Kristna nyheter 18 augusti 2014
M-attack mot rödgrönt bistånd Biståndsministern: "En experimentell tillväxtfientlig ideologi riskerar att ge ett svagt och vacklande bistånd."Russian Church of Christians of Evangelical Faith: pray for peace (press, exclusive) The head bishop of the Russian Church of Christians of Evangelical Faith, Eduard Grabovenko had announced that every Wednesday (from August 13), they will be fasting and praying "for peace in Israel, Ukraine, Nagorno-Karabakh and other pKristen tv-kanal går med miljonvinst Kanal 10 bygger sin ekonomi främst på donationer och får nästan in en miljon i veckan.Asylsökande misshandlades för att han var kristen Offret fick föras bort i ambulans. Misstänkt hatbrott ligger bakom.Fridolin: Gud och Jesus ger mig trygghet När Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin äntrade scenen på årets fjärde upplaga av Vårgårda möte stod medmänskligheten och empatin i fokus. Empatin inför främlingen, och inför de kommande generationerna. - Jag vill kunnaNyckelord: Kristet Kristna nyheter Nyheter Tidningar Nyheter Aktuellt Senaste Media it

Kristen asylsökande misshandlad av muslim
Bidl: Dagen. En asylsökande blev överfallen och misshandlad av en muslim i Stråssa, två mil norr om Lindesberg, för att han var kristen. Eftersom det rör sig om ett misstänkt hatbrott så kan straffvärdet bli högre än vid en vanlig misshandel. – Det är en muslim som har gett sig på en kristen. Det är vad målsägaren själv säger, säger polisens vakthavande befäl Dan Sööder till Nerikes Allehanda. Offret fick föras till sjukhus med ambulans. Han hade skador bland annat på huvudet. Källa: Asylsökande misshandlades för att han var kristen | Misstänkt hatbrott på asylboende | Misstänkt hatbrott på asylboende: "För att han är kristen"Nyckelord: Kristen asyl asylsökande misshandel förföljelse hatbrott Stråssa Lindesberg Dan Sööder it


Annons:

Vill du tjäna pengar på din blogg?

Vet du om att du kan tjäna pengar på ditt bloggande? Genom att publicera annonser från olika affiliatenätverk på din blogg får du provision på den försäljning som dina besökare genererar. Du väljer själv vilka företag och produkter du vill marknadsföra men en enkel tumregel är att hålla sig till sådant som intresserar just dina besökare.

Nedan listar vi olika affiliatenätverk som vi rekommenderar. Besök dem alla och registrera ett konto som "Publisher / Annonsör". Därefter kan du välja och vraka mellan olika program som du vill marknadsföra. Kontakta oss gärna om du har några frågor så ska vi försöka hjälpa dig framåt. Lycka till!


Registrera konto på AdTraction - Har många bra annonsprogram för t.ex. hälsa, skönhet, parfym, smink m.m.